Phụ Khoa

bacsi
BS.TRẦN THỊ VÂN
Khoa Sản Phụ Khoa
- Tốt Nghiệp Đại Học Y Thái Bình.
- Học Chuyên Khoa 1 Sản tại Đại học y Thái Bình.
- Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các Bệnh Viện nhà nước.
- Công việc từng đảm nhiệm : Bác Sĩ Khoa Ngoại sản tại Bệnh Viện Ngọc Lặc - Thanh Hóa.
- Chủ Nhiệm khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình tại Bệnh Viện Ngọc Lặc - Thanh Hóa.
- Năm 2005 đến Năm 2013 làm phó Giám Đốc (Quyền Giám Đốc) tại Trung tâm Y Tế Huyện Ngọc Lặc .
bacsi
BS.VŨ THỊ LOAN
Khoa Sản Phụ Khoa
- Tốt Nghiệp Đại Học Y Thái Bình.
- Học Sản Phụ Khoa - kế hoạch hóa gia đình tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Nam.
- Hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sản Phụ khoa.
- Công việc từng đảm nhiệm: Bác Sĩ Trưởng Phòng Khám Đa Khoa khu vực phổ động.
- Bs Khoa Sản Phụ Khoa tại Bệnh Viện Tỉnh Hà Nam.
- Bác sĩ sản phụ khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Thịnh - Hà Nội.